Genel Bilgi

1. Amaç: Mühendisliğin Malzeme ve Metalurji alanında lisans düzeyinde gerekli teorik ve uygulama dersleriyle donatarak evrensel standartlarda çağdaş fikir ve düşünceler ortaya çıkaran, alanında araştırmacı, yenilikçi ve öncülük yapan atılımlar yapan eğitimöğretim elemanları ve öğrencileri ile barışcıl bir ortamda yüksek kalitede, paylaşımcı ve anlamlı üretkenlik sağlayan, değişen teknolojilere uyum sağlayabilen ileri derecede bilgi ve yeteneklerle donanımlı Metalurji ve Malzeme  Mühendisleri yetiştirmektir.

Vizyonumuz: Üst seviyede Mühendislik eğitimi vererek endüstrinin ihtiyacı teorik bilginin yanında uygulama yönü de güçlü olan güncel teknolojik bilgiye sahip, bunları kullanabilen ve başkalarına aktarabilen bireyler yetiştirerek alanında öncü bir eğitim vermek, proje,  araştırma, geliştirme ve uluslar arası bilimsel yayın çalışmaları ile seçkin bir bölüm olmaktır.

Misyonumuz:

  • Değişen Teknolojinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yaratıcı,  Metalurji-Malzeme Mühendisleri eğitip yetiştirmek,
  • Mezunlarımıza ulusal ve uluslar arası alanlarda kendisini gösterebilecek, girişimci ve yenilikçi yetenekler kazandırmak,
  • Bilimsel anlamda Araştırma ve geliştirme aktivitelerine katkıda bulunabilecek şekilde donatmak,
  • İlgili alanlarda liderlik yapabilecek şekilde eğitim vermek,
  • Endüstride karşılaşılan problemlere sistematik çözüm üretebilen, sosyoekonomik ve etik duyarlılığa sahip tasarımcı, bilgiye ulaşmayı bilen girişimci bireyler yetiştirmek .
  • Ayrıca ulusal ve uluslar arası alanda bilim ve teknolojinin sosyal refaha dönüşmesi için ARGE faaliyetlerine katkıda bulunacak projeler üretmektir.

Değerlerimiz:

  • Atatürk ve Cumhuriyetimizin temel özelliklerine saygılı,
  • Akademik hiyerarşi,  liyakat ve etik değerlere saygılı,
  • Sürekli ve düzenli çalışarak mükemmelliği yakalamaya çalışan,
  • İnsana, çevreye saygılı ve sosyal sorumluluk bilincinde olan bireyler yetiştirmek.

 

2. Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin Yeri: Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümümüz, Malzeme,  Anabilim Dalı,  Üretim Metalürjisi Anabilim Dalı ve Seramik Anabilim Dalı olmak üzere 3 Anabilim dalıyla faaliyet göstermektedir.

Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünün müfredatı, Mühendislik Fakültesi bünyesindeki metalurji Mühendisliği bölümü müfredatına eşdeğer düzeyde olup Mesleki Teknik Ortaöğretim Kurumları (M.T.O.K.) dan ÖSS ile %50 oranında gelen  öğrencilerimiz Mühendislik eğitimine başlamadan önce Temel Alan (Matematik, Fizik, Kimya) muafiyet sınavına tabii tutulacak, başarılı olanlar Normal Mühendislik eğitimine devam edecek, başarılı olamayanlar 1 yıllık Temel Alan hazırlık eğitimi alacaklar, başarılı olanlar Mühendislik eğitimine devam edeceklerdir.

3. İstihdam Durumu: Metalürji ve Malzeme Mühendisleri; kamu kurumlarında uygulama mühendisi olarak, Özel sektörde; İmalat, Demir-çelik, demir dışı üretim yapan tesisler(Seydişehir Al gibi), ısıl işlem, döküm vb. gibi diğer birçok alanda faaliyet gösteren endüstriyel firmalarda, malzeme tasarımından pazarlama sürecine kadar Metalürji ve Malzeme mühendisleri için birçok iş olanağı mevcuttur. Ayrıca mezunlarımız kendi mühendislik bürolarını açabilir, şantiyelerde mühendis olarak da görev alabilirler.

4. Mezun Olabilmek İçin Gerekli Koşullar: Eğitim-öğretim süresi, 4 yıl veya 8 yarıyıldır. Tüm derslerini başarı ile tamamlamalarının yanında, öğrencilerin mezun olabilmeleri için, 7. Yarıyıldaki İşyeri eğitimini başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir.

5. Staj Çalışmaları: Program öğrencilerinin alan stajı ve işletme organizasyon stajı olmak üzere toplam 1 yarıyıl  (VII. yarıyılda) staj yapması gerekmektedir. Bu staj bölüm amacına uygun tam teşeküllü iyi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda yapılmalıdır. Staj sonunda kurum amirinin onayı ve bölümde kurulacak staj komisyonu önünde sözlü olarak yapılacak sınav sonucu öğrencinin başarı durumu belirlenecektir. Staj yeri için öğrenci önerisi dikkate alınacak ancak ancak staj yeri yeterliliği bölüm onayından geçmek zorundadır. Staj yeri sağlamak için için gerek ilimiz ve gerekse diğer iller ile kontenjan ayrılması için imkanlar zorlanacak ve protokoller imzalanacaktır. YÖK’ nun bu konuya yönelik çalışmaları da devam etmektedir.

6. Mühendislik Ünvanı: Yüksek Öğrenim Kurumunun 08.07.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; Mühendislik Fakülteleri ve Teknoloji Fakülteleri bünyesinde bulunan ilgili mühendislik programlarının eşdeğer olduğu ve ilgili mühendislik programlarından mezun olan öğrencilerin Mühendis unvanı kullanabileceklerine karar verilmiştir. İlgili Karar yazısına buradan ulaşabilirsiniz.

Türkçe