Tezler

 Tezler ve Seminerlerle ilgili Genel İlkeler

  • Lisansüstü tezler savunmaya alınmadan önce ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilmelidir.
  • Doktora yeterlilik ve doktora tez savunma jürileri en az ikisi kurum dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur.
  • Yüksel lisans tez savunma jürileri en az biri kurum dışından olmak üzere danışman dahil üç öğretim üyesinden oluşur.
  • Doktora yeterlilik (sözlü), tez savunma, ders ve tez seminer toplantıları; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alandaki uzmanlarının katılımına açık olarak yapılır.

 

Türkçe