Ders Listesi

 
 
 
 
 
Ders Kodu
Ders Adı
Krd
AKTS
MET501
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ (MASTER SEMINAR)
0
6
MET502
DOKTORA SEMİNERİ (DOCTORATE SEMINAR )
0
6
MET503
İLERİ METALURJİ TERMODİNAMİĞİ (ADVANCED METALLURGY THERMODYNAMICS)
3
6
MET504
KAYNAĞIN FİZİKSEL METALURJİSİ (PHYSICAL METALLURGY OF WELDING)
3
6
MET505
OKSİT DIŞI SERAMİK MALZ. ÖZEL. VE ÜRET. TEK (NONOXIDE CERAMIC MATERIAL SPECIAL. AND PRODUCTION)
3
6
MET506
İLERİ YÜZEY KORUMA TEKNİKLERİ (ADVANCED SURFACE PROTECTION TECHNIQUES)
3
6
MET507
İLERİ IŞIL İŞLEM TEKNİĞİ (ADVANCED HEAT THREATMENT TECHNIQUE)
3
6
MET508
TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ (METHODS OF NON-DESTRUCTIVE TESTING)
3
6
MET509
ÇOK BİLEŞENLİ DENGE DİYAGRAMI (MULTI-COMPONENT BALANCE DIAGRAM)
3
6
MET510
ALAŞIM TEKNİĞİ (ALLOYING TECHNIQUE )
3
6
MET511
KOROZYON VE KOROZYONDAN KORUNMA TEKNİKLERİ (CORROSION AND CORROSION PROTECTION TECHNIQUES)
3
6
MET512
NUMUNE ALMA VE KALİTE KONTROL (SAMPLING AND QUALITY CONTROL)
3
6
MET513
ENDÜSTRİYEL FIRINLAR (INDUSTRIAL FURNACES)
3
6
MET514
METALİK MALZEMELER (METALLIC MATERIALS)
3
6
MET515
YÜKSEK PERFORMANSLI DÖKÜM TEKNOLOJİLERİ (HIGH PERFORMANCE CASTING TECHNOLOGIES)
3
6
MET516
ÇELİKLERİN ALAŞIMLANDIRMA TEKNİKLERİ (STEELS ALLOYING TECHNIQUES)
3
6
MET517
MAKİNE ELEMANLARI İMALAT ŞEKİLLERİ (MACHINERY ELEMENTS MANUFACTURING FORMS)
3
6
MET518
GALVANİZLEME TEKNİKLERİ (GALVANIZING TECHNIQUES)
3
6
MET519
MALZEMELERİN ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ (ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF MATERIALS)
3
6
MET520
DEMİRLİ MALZEMELERİN İLERİ KAYNAK METALURJİSİ (ADVANCED WELDING METALLURGY OF IRON MATERIALS)
3
6
MET521
METALİK MALZEMELERDE AŞINMA (WEAR IN METALLIC MATERIALS)
3
6
MET523
PROSES TEKNİĞİ (PROCESS TECHNIQUE )
3
6
MET524
ISI TRANSFERİ (HEAT TRANSFER)
3
6
MET525
DİFÜZYON VE KÜTLE TRANSFERİ (DIFFUSION AND MASS TRANSFER)
3
6
MET526
NANOTEKNOLOJİ VE NANOMALZEMELER (NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS)
3
6
MET527
DÖKÜM TEKNİKLERİ (CASTING TECHNIQUES)
3
6
MET528
SİNTERLEME VE SİNTERLEME TEKNİKLERİ (SINTERİNG AND SINTERING TECHNIQUES) 
3
6
MET529
ELEKTRİK ENDÜKSİYON VE ARK OCAKLARI TEKNİĞİ (ELECTRIC INDUCTION AND ARK OVEN TECHNIQUES)
3
6
MET530
METALURJİK TESİSLERİN PROJELENDİRMESİ (METALLURGICAL PLANTS PROJECT)
3
6
MET531
ÇELİKLERİN METALURJİK DİZAYNI (METALLURGICAL DESIGN OF STEELS)
3
6
MET532
DÖKME DEMİRLER (CAST IRONS)
3
6
MET533
KRİSTOLOGRAFİ (CRYSTALLOGRAPHY)
3
6
MET534
REFRAKTER MALZEMELER (REFRACTORY MATERIALS)
3
6
MET535
KATILAŞMA TEKNİĞİ (SOLIDIFICATION TECHNIQUE)
3
6
MET536
ELEKTROTERMİK YÖNTEMLER (ELECTROTERMIC METHODS)
3
6
MET537
İLERİ PLASTİK ŞEKİL VERME TEKNİĞİ (ADVANCED PLASTIC FORMING TECHNIQUE)
3
6
MET538
İLERİ TOZ METALURJİSİ (ADVANCED POWDER METALLURGY)
3
6
MET539
MALZEMELERİN YORULMA DAYANIMI (FATİQE RESISTANCE OF MATERIALS)
3
6
MET540
DÖKÜM TEKNİĞİNDE PARÇA DİZAYNI (PART DESIGN IN CASTING TECHNIQUE)
3
6
MET541
DÖKÜM SONRASI METALURJİK İŞLEM TEKNİKLERİ (METALLURGICAL PROCESSING TECHNIQUES AFTER CASTING)
3
6
MET542
METALLERİN MEKANİK DAVRANIŞLARI (MECHANICAL BEHAVIOR OF  METALS)
3
6
MET543
X-IŞINLARI DİFRAKSİYONU (X-RAY DIFFRACTION)
3
6
MET544
ÜRETİM TEKNİĞİNDE ANALİTİK KİMYA (ANALYTICAL CHEMISTRY IN PRODUCTION TECHNIQUE)
3
6
MET545
PLASTİK MALZEMELER (PLASTIC MATERIALS)
3
6
MET546
KOMPOZİT MALZEMELER VE ÜRETİM TEKNİKLERİ (COMPOSITE MATERIALS AND PRODUCTION TECHNIQUES)
3
6
MET547
İLERİ METALOGRAFİK ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ (ADVANCED METALLOGRAPHIC RESEARCH TECHNIQUES)
3
6
MET548
BİYOMALZEMELER (BIOMATERIALS)
3
6
MET549
İLERİ TERMAL DESTEKLİ YÜZEY MÜHENDİSLİĞİ YÖNT... (ADVANCED THERMAL SUPPORTED SURFACE ENGINEERING METHOD)
3
6
MET550
KAPLAMA KARAKTERİZASYONU (COATING CHARACTERIZATION)
3
6
MET551
NANO KAPLAMALAR (NANO COATINGS)
3
6
MET552
BİRLEŞTİRME TEKNİKLERİ (JOINTING TECHNIQUES)
3
6
MET553
METALLERİN KAYNAK KABİLİYETİ (WELDING CAPACITY OF METALS)
3
6
MET554
KATI HAL KAY.TEK. (SOLID PHASE WELDING TECHNIQUE)
3
6
MET555
YÜKSEK TEKNOLOJİK MALZEMELER (HIGH-TECH MATERİALS)
3
6
MET556
KAYNAK TAHRİBATSIZ MUA. YÖNTEMLERİ (NON-DESTRUCTIVE TESTING OF WELDİNG)
3
6
MET557
İLERİ KAYNAK TEKNİKLERİ I (ADVANCED WELDING TECHNIQUES I )
3
6
MET558
İLERİ KAYNAK TEKNİKLERİ II (ADVANCED WELDING TECHNIQUES Ⅱ)
3
6
MET559
KOBALT ESASLI SÜPER ALAŞIMLAR (COBALT BASED SUPER ALLOYS)
3
6
MET560
İLERİ KAYNAK METALURJİSİ (ADVANCED WELDING METALLURGY)
3
6
MET561
DEMİR DIŞI ALAŞIMLAR (NONFERROUS ALLOYS)
3
6
MET562
KAY.YÖNT.YÜZEY KAPLAMA TEK. (SURFACE COATING WHIT WELDING TECHNIQUE)
3
6
MET599
YÜKSEK LİSANS TEZİ (MASTER THESIS)
0
24
MET600
DOKTORA TEZİ (DOCTORAL THESIS)
0
24
MET601
UZMANLIK ALAN DERSİ (SPECIALIZED FIELD COURSE)
0
6
MET666
DOKTORA YETERLİLİK (DOCTORAL QUALIFICATION)
0
24

 

Türkçe