Bitirme Projeleri

Bitirme Projeleri

 

Bitirme Projesi ile İlgili Bazı Hususlar

1.       Bitirme projesi alacak öğrenciler, proje yapmak istedikleri konuları (varsa) belirten bir dilekçe ile dönemin en geç ikinci haftasının sonuna kadar bölüm sekreterliğine başvurur.  

2.       Bitirme projesi alacak öğrenciler, dilekçeleri de dikkate alınarak bölümümüzün öğretim üyeleri arasında paylaştırılır.

3.       Bitirme projelerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, yönerge hükümlerine göre yapılır. 

 

Bitirme Projesi Danışman Öğretim Üyesi Tercih Formu

Bitirme Projesi Yönergesi

 

 

Türkçe