Bölüm Başkanı'ndan Mesaj

Bölüm Başkanı’ndan mesaj                                                                                                                                                                   

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, ulaştırma, savunma, enerji, elektronik endüstrisi, otomotiv sanayii, inşaat endüstrisi, havacılık - uzay endüstrisi ve biyomedikal gibi birçok sektörün gelişiminde öncü rol oynamaktadır. Bu sektörlerin giderek artan ihtiyaçları, üstün performanslı yeni malzemelerin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Bunun sonucunda konvensiyonel metalik malzemelerin yanında polimerler, seramikler ve kompozitler yerini almış ve mühendislik malzemelerini büyük ölçüde zenginleştirmiştir. Metalurji ve Malzeme mühendisliği, demir, bakır, alüminyum gibi klasik metallerden,  metal olmayan plastikler, seramikler, kompozitler, yarı iletkenler ve minerallere kadar geniş bir spektrumda malzeme türlerinin üretilmesine, atom ve yüzey yapılarının değiştirilerek farklı özellikler kazandırılmasına, yeni ürünler ve üretim yöntemleri geliştirilmesi gibi çok önemli faaliyet alanları bulunan disiplinler arası bir bilimdir. Metalurji ve Malzeme Mühendisi, her türde mühendislik malzemesinin üretimini, fiziksel, kimyasal ve mekanik davranışlarını çok iyi kavramış, gerek atomsal ve gerekse makro yapı değişikliklerinin malzemenin ne tür özelliklerini değiştirdiğini iyi bilen kişidir.

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümü mühendislik malzemelerinin, çeşitli türlerde mikroskoplar ile görülebilen içyapılarını, özel olarak tasarlanmış cihazlarla ölçülebilen mekanik, optik, elektronik, manyetik özelliklerini, çeşitli bilgisayar yazılımları ile belirli koşulları oluşturarak analizini, üretim simülasyonlarını, çeşitli analitik cihazlar kullanarak kimyasal ve fiziksel içeriklerini, deneysel ve gerçek hayatta kullanım için üretim senaryolarını, inceler ve bunların günlük hayata uygulanmasını sağlar.

Fırat Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, öğrencilerine kaliteli eğitim sunarak onları alanında öncü mühendis olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yenilikçi, disiplinler arası, probleme dayalı ve uygulama odaklı eğitim anlayışı ile kuramsal altyapısı ve analitik çözümleme becerileri güçlü, araştıran, eleştirel yaklaşım sergileyen, sorgulayan, bağımsız düşünebilen ve bilgilerini gerçek mühendislik problemleri üzerine uygulayabilen mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz temel derslerin yanı sıra sunduğumuz seçmeli dersler ile istedikleri alanlarda uzmanlaşacak ve disiplinler arası perspektif kazanacak ve laboratuvar dersleri ile pratik becerilerle donatılmış olacaklardır. Sunduğumuz yandal ve çift anadal programları isteyen öğrencilerimizin başka alanlarda da kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyacaktır. Mezunlarımız yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş, kendisini sürekli geliştiren, bağımsız çalışabilen, takım çalışmasına uyumlu, mesleki etik değerleri benimsemiş mühendisler olarak kısa sürede endüstride ve akademide tercih edilen liderler olacaklar veya kendi işlerini kurabileceklerdir.

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 2009 yılında kurulmuştur. Bugün 13 öğretim üyesi (6 profesör, 7 doçent), 3 doktor araştırma görevlisi, 3 teknisyen ve idari personelleri ile, öncelikle döküm, kaynak, mekanik metalurji, tozmetalurjisi, nanomalzemeler, biomalzemeler, kompozitler, yüzey mühendisliği, malzeme karakterizasyonu başta olmak üzere araştırma ve eğitim programlarına sahiptir ve ülkemize hizmet vermektedir. Bölümde 20 lisans öğrencisi, yaklaşık 15 yüksek lisans ve 4 doktora öğrencisi eğitim görmektedir.

Her biri kendi alanında saygın akademisyenlerden oluşan genç ve dinamik eğitim kadrosu ve donanımlı laboratuvar altyapısı ile Fırat Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ülkemizde ve dünyada saygın araştırma kurumları arasında yer almayı hedeflemektedir.

Sizleri Bölümümüze katılmaya, bölüm laboratuvar imkânlarından faydalanmaya, yetişmiş akademik personelimizle işbirliği yapmaya ve gelecek ile ilgili kariyerinizin hayalini sağlam temeller üzerine kurmaya davet ediyoruz.

 

Prof. Dr. Sermin OZAN